Arbetsvecka 8 - Fanny

Added by Fanny Nilsson about 2 years ago

Jag har denna vecka jobbat med att bli färdig med all vaktplacering och sprites i level 2. Jag har dessutom lagt ut alla sprites, colliders, dörr-tags, kassaskåp och nycklar, och vissa vakter till level 3. Jag har även fixat så att en del script som är specifika för vissa levels så att de ska fungera för level 3.

Jag har påbörjat arbetet med trailern för spelet.


Comments